Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Polabština, kašubština, pomořština lieferte 66 Treffer
1

Emocjonalizmy w kaszubszczyźnie młodzieży

Šlogar, Pia, in: Křižovatky Slovanů, Červený Kostelec, Mervart 2015, s. 45-53
2

Zaniklá řeč stále vábí

Vydra, František, in: Česko-lužický věstník, 5, č. 1, 1995, s. 8
3

Moje putování po Lužici

Vydra, František, in: Česko-lužický věstník, 4, č. 6, 1994, s. 47
4

Borwin

Meškank, Werner Bígl, Richard, in: Česko-lužický věstník, 4, č. 10, 1994, s. 73
5

Aj, zde leží zem ta.

Vydra, František, in: Česko-lužický věstník, 3, č. 7-8, 1993, s. 54-55
6

Zur dravänopolabischen Sozialterminologie

Vykypěl, Bohumil, in: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 2, München, Sagner ; 1999, s. 286-294.
7

Specyfika kaszubskich innowacji leksykalnych w Słowniku polsko-kaszubskim Jana Trepczyka

Popowska-Taborska, Hanna, in: Slavia, 68, č. 1, 1999, s. 69-74
8

Praski přednošk wo Kašubach

Mudra, Jiří, in: Rozhlad, 53, č. 4, 2003, s. 154
9

Kašubština - mikrojazyk v sjednocující se Evropě

Raczyński, Roman, in: Evropa - společenství rovnoprávných jazyků [Evropa...] : Sborník z mezinárodní konference konané 8.-10. října 1998 v Písku, Praha, Jednota tlumočníků a překladatelů ; 1999, s. 51-54.
10

Zagadka staropołabskiej teonimii: czy rzeczywiście Czarnobóg Helmolda był prasłowiańskim szatanem?

Moszyński, Leszek, in: Studia etymologica Brunensia 3 [StEBr 3] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 6.-8. září 2005, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2006, s. 251-261.