Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Klimeš, Lumír lieferte 128 Treffer
41

Za Mgr. Zdeňkem Nygrýnem (18. 12. 1934 - 11. 1. 2004)

Klimeš, Lumír, in: Český jazyk a literatura, 54, č. 5, 2003-04, s. 242-243
42

Doc. PhDr. Jaromír Spal pětasedmdesátiletý

Klimeš, Lumír, in: Minulostí Západočeského kraje, 24, 1988, s. 249
43

Několik netradičních pohledů na přezdívky plzeňských vysokoškoláků

Klimeš, Lumír, in: Jazyk a literatura 16. Sborník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni : Věnováno prof. PhDr. Lumíru Klimešovi, CSc., k sedmdesátinám, Plzeň, PF ZČU ; 1994, s. 15-18.
44

Názvy československých pevnostních objektů vybudovaných v letech 1936-1938. 4: dokončení

Klimeš, Lumír, in: Acta onomastica, 43, 2002, s. 23-28
45

Bednářský slang v pivovaru Plzeňský Prazdroj, a. s

Klimeš, Lumír, in: Jazyk v komunikácii, Bratislava, Veda ; 2004, s. 76-81
46

Kodex kanonického práva v češtině

Klimeš, Lumír, in: Translatologica Pragensia, 6, 1998, s. 193-201
47

Profesor Vladimír Šmilauer - učitel a vědec

Klimeš, Lumír, in: Plzeňský deník, 2005, 5.12.2005
48

Co prof. Vladimír Šmilauer nepublikoval (k 110. výročí narození)

Klimeš, Lumír, in: Češtinář, 16, č. 2, 2005-06, s. 54
49

Spolupráce katedry českého jazyka a literatury PF ZČU v Plzni a katedry slavistiky FF Univerzity Jana Pannonia v Pécsi v letech 1976-1998

Klimeš, Lumír, in: Slavica Quinqueecclesiensia (Pécs), 4 (1998), 1999, s. 363-364
50

Profesor Vladimír Šmilauer - vědec a učitel (5. 12. 1895 - 13. 10. 1983)

Klimeš, Lumír, in: Jazyk a literatura 17 : Sborník katedry českého jazyka a literatury PF ZČU v Plzni, Plzeň, ZČU ; 2000, s. 1-7.