Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Klimeš, Lumír lieferte 128 Treffer
31

Názvy československých pevnostních objektů vybudovaných v letech 1934-1938 na Slovensku

Klimeš, Lumír, in: Onomastické práce. Sv. 4 [OnPr 4] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 205-208
32

Krycí jména letek přidělených v září 1938 1. armádě

Klimeš, Lumír, in: Acta onomastica, 40 (1999), 2000, s. 80-81
33

Za doc. PhDr. Jaromírem Spalem, CSc. (* 6. 6. 1913 v Jičíně, + 20. 9. 1990 v Plzni)

Klimeš, Lumír, in: Jazyk a literatura 15 : Sborník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Věnováno doc. PhDr. Bohumilu Jiráskovi, CSc., k šedesátinám, Plzeň, PF ZČU ; 1992, s. 9-11
34

Znalosti významu některých obecně kulturních slov náboženského charakteru v 1. ročníku aprobace český jazyk a další předmět

Klimeš, Lumír, in: Český jazyk a literatura, 51, č. 9-10, 2000-01, s. 228-230
35

K české železniční terminologii v 19. století

Klimeš, Lumír, in: Osudový vlak : Sborník přednášek vědecké konference 22. a 23. 6. 1995, Praha, Nadace pro oslavy 150. výročí příjezdu prvního vlaku do Prahy na Masarykovo nádraží ; 1995, s. 97-99
36

Teoretické a praktické otázky vyučování slovanským jazykům

Klimeš, Lumír, in: Slavia, 61, č. 3, 1992, s. 335-336
37

Kdo je autorem slova dálnice?

Klimeš, Lumír, in: Naše řeč, 85, č. 5, 2002, s. 271
38

Mnemotechnika versus utajení

Klimeš, Lumír, in: Acta onomastica, 41-42, 2001, s. 104
39

Zmrtvýchvstalá Hanička

Klimeš, Lumír, in: Acta onomastica, 41-42, 2001, s. 301-302
40

Návrhy názvů nového plzeňského mostu

Klimeš, Lumír, in: Acta onomastica, 44, 2003, s. 40-44