Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Klimeš, Lumír lieferte 128 Treffer
61

Co nového v Pravidlech?

Klimeš, Lumír, in: CV Týden (Chomutov), 1993, 19.8.1993
62

[Antonín] Profous - vědec a učitel (1878 - 1953)

Klimeš, Lumír, in: Český jazyk a literatura, 58, č. 5, 2007-08, s. 242-243
63

Názvy pevnostních objektů a zařízení v kronice Jana Norberta Zatočila z Loewenbrugku ve vydání z r. 1685 a 1819

Klimeš, Lumír, in: Profesor Hauser jubilující [PHauser] : Sborník příspěvků ze semináře konaného 10. 4. 2001 při příležitosti 80. narozenin prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2001, s. 100-103
64

Názvy železničních tunelů v České republice

Klimeš, Lumír, in: Acta onomastica, 49, 2008, s. 173-174
65

Záhadný kryptonym

Klimeš, Lumír, in: Acta onomastica, 46, 2005, s. 72-73
66

Přechodníkové vazby v kronice Jana Norberta Zatočila z Loewenbrugku ve vydání z roku 1685 a 1819

Klimeš, Lumír, in: Listy filologické, 132, č. 3-4, 2009, s. 379-395
67

Jak rozumějí studenti slovům z náboženské oblasti

Klimeš, Lumír, in: Český jazyk a literatura, 60, č. 2, 2009-10, s. 81-86
68

Brejlovec, Čmelák, Hektor

Klimeš, Lumír, in: Jazykověda, Ostrava, OU ; 2004, s. 179-184
69

Obecně česká, hovorová a expresivní slova ve zpravodajských pořadech jedné rozhlasové stanice

Klimeš, Lumír, in: Jazykověda, Ostrava, OU ; 2004, s. 287-288
70

Na úvod konference

Klimeš, Lumír, in: Slang a argot [SlangArgot 8] : Sborník přednášek z 8. konference o slangu a argotu konané v Plzni ve dnech 26.-27. února 2008, Plzeň, PF ZČU ; 2008, 3 s.