Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Klimeš, Lumír lieferte 128 Treffer
21

Pivovarský slang

Klimeš, Lumír, in: Západočeská vlastivěda : Jazyk, Plzeň, Západočes. nakl. ; 1992, s. 165-176
22

Poštovní slang

Klimeš, Lumír, in: Západočeská vlastivěda : Jazyk, Plzeň, Západočes. nakl. ; 1992, s. 181-202
23

Slang zaměstnanců oddělení tlakových nádob reaktorové haly v závodě Jaderné strojírenství - Škoda, koncern, Plzeň, a.s

Klimeš, Lumír, in: Západočeská vlastivěda : Jazyk, Plzeň, Západočes. nakl. ; 1992, s. 177-179
24

Katedra českého jazyka a literatury a její přínos pro Západočeský kraj od jejího vzniku do založení Západočeské univerzity

Klimeš, Lumír, in: Jazyk a literatura 15 : Sborník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Věnováno doc. PhDr. Bohumilu Jiráskovi, CSc., k šedesátinám, Plzeň, PF ZČU ; 1992, s. 13-16
25

Pokus o celostní pohled na slangovou slovní zásobu

Klimeš, Lumír, in: Jazyk a literatura 15 : Sborník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Věnováno doc. PhDr. Bohumilu Jiráskovi, CSc., k šedesátinám, Plzeň, PF ZČU ; 1992, s. 37-42
26

Lexikografická problematika cizích slov v češtině

Klimeš, Lumír, in: Teoretičeskije i praktičeskije voprosy obučenija slovjanskim jazykam (22-23 maja 1992 goda), Pécs, 1992, 20 s.
27

Zkušenosti s výukou češtiny řeckých občanů

Klimeš, Lumír, in: K problematice výuky češtiny jako cizího jazyka : Sborník referátů účastníků pedagogického semináře u příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského, Praha, Ústav jazykové a odborné přípravy UK 1992, s. 44-49
28

Znalosti významu některých obecně kulturních slov náboženského charakteru ve 2. ročníku aprobace český jazyk a další předmět

Klimeš, Lumír, in: Český jazyk a literatura, 42, č. 5-6, 1991-92, s. 124-130
29

Pivovarský a poštovní slang v Plzni

Klimeš, Lumír, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 1-2, 1992, s. 31-32
30

Po první z Třemošné volno

Klimeš, Lumír, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 117-125.