Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach slovníky lieferte 4334 Treffer
31

Dvojezična leksikografija

Živko, Maja, in: Studia Slavica, 15, 2011, s. 227-231
32

OALD je víc než slovník, je to instituce

Klégr, Aleš, in: Novinky z Oxfordu (Praha), č. 14, 2006, s. 19-20
33

Gutta cavat lapidem: Oxford Essentials English Dictionary (OEED) for elementary and pre-intermediate learnes of English

Klégr, Aleš, in: Novinky z Oxfordu (Praha), č. 15, 2007, s. neuv
34

Cesta k českému jednosvazkovému slovníku

Filipec, Josef, in: Naše řeč, 58, č. 5, 1975, s. 225-233
35

Sovremennyj jazyk i slovar'

Filipec, Josef, in: Razvitie na bălgarskija ezik ot IX do XX v : Posveštava se na 1300-godišninata ot osnovaneto na bălgarskata dăržava, Sofija, BAN ; 1981, s. 103-111
36

Tipologija na rečnicite v văprosăt za săvremennite tipove rečnici

Filipec, Josef Pantaleeva, Ch., in: Bălgarski ezik (Sofija), 38, č. 4, 1988, s. 289-294
37

Slovník nejstarších staroslověnských památek - Staroslavjanskij slovar' (po rukopisjam X-XI vekov)

Chromá, Martina, in: Slovník jazyka staroslověnského - historie, osobnosti a perspektivy, Praha, SÚ AV ČR 2016, s. 127-138
38

From dictionary to corpus

Hnátková, Milena; Kopřivová, Marie, in: Europhras 2012 : Phraseology in Dictionaries and Corpora. Phraseologie im Wörterbuch, Phraseologie im Korpus, Maribor, Filosofska fakulteta 2014, s. 155-168
39

Dodatky k Slovníku jazyka staroslověnského

Bláhová, Emilie, in: Slavia, 83, č. 2, 2014, s. 187-189
40

Historický slovník slovenského jazyka

Ved. red. Majtán, Milan Bratislava 1991-