Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach slovníky lieferte 4334 Treffer
51

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada. Sešit 1 (13)

Red. Dokoupil, Lumír Ostrava 2000
52

Slovník světových literárních děl 1, 2

kol. autorů vedl Macura, Vladimír Praha 1989
53

Slovník jazyka staroslověnského. Seš. 40: s7dr7gnoti - s7pasti

Hauptová, Zoe, in: Slovník jazyka staroslověnského : Seš. 1-52 / Sv. 1-4, Praha, Academia 1960-1997, s. 257-320
54

Československý biografický slovník

Autor Tomeš, Josef Praha 1992-
55

Kdo je kdo. Obec spisovatelů

Úvod. pozn. Novák, Vladimír Praha 1996
56

Russkij slovar' jazykovogo rasširenija

Solženicyn, Alexandr Isajevič Moskva 1990
57

Krátky slovník slovenského jazyka. 3., dopln. a preprac. vyd

Hlavná red. Kačala, Ján Bratislava 1997
58

A-J.

Majtán, Milan, in: Historický slovník slovenského jazyka, Bratislava, Veda ; 1991-, 535 s.
59

K-N.

Majtán, Milan, in: Historický slovník slovenského jazyka, Bratislava, Veda ; 1991-, 614 s.
60

O-P (pochytka).

Majtán, Milan, in: Historický slovník slovenského jazyka, Bratislava, Veda ; 1991-, 653 s.