Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach slovníky lieferte 4334 Treffer
61

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 5

Red. Dokoupil, Lumír Ostrava 1996
62

Staroslavjanskij slovar' (po rukopisjam X-XI vekov)

Bláhová, Emilie Editor Cejtlin, Ralja Michajlovna Moskva 1994
63

Slovník jazyka staroslověnského. Seš. 40: s7dr7gnoti - s7pasti

Hauptová, Zoe, in: Slovník jazyka staroslověnského : Seš. 1-52 / Sv. 1-4, Praha, Academia 1960-1997, s. 257-320
64

Słownik polszczyzny potocznej

Anusiewicz, Janusz; Skawiński, Jacek Warszawa 1996
65

Slovník symbolů

Chevalier, Jean-Claude; Gheerbrant, A. Praha 1994
66

Jidiš pro radost

Rosten, Leo Přel. Ornest, Ota Praha 1998
67

Malý vícejazyčný slovníček. Pojmenování základních činností a zařízení volného času dětí

Hofbauer, Břetislav Praha 1992
68

The New Oxford Dictionary of English

Ed. Pearsall, Judy Oxford 1998
69

Slovník jazyka staroslověnského. Seš. 42: sěmę - terentii

Hauptová, Zoe, in: Slovník jazyka staroslověnského : Seš. 1-52 / Sv. 1-4, Praha, Academia 1960-1997, s. 385-448
70

Slovník jazyka staroslověnského. Seš. 43: terentii - trěv6n7

Hauptová, Zoe, in: Slovník jazyka staroslověnského : Seš. 1-52 / Sv. 1-4, Praha, Academia 1960-1997, s. 449-512