Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach slovníky lieferte 4334 Treffer
21

Nové anglické slovníky

Hladký, Josef, in: Časopis pro moderní filologii, 84, č. 2, 2002, s. 99-106
22

Ako to povedať expresívnejšie

Rechtoríková, Gabriela, in: Cizí jazyky, 46, č. 4, 2002-03, s. 134-135
23

Průzkum terminologických aktivit v ČR

Vedral, Jiří, in: Tlumočení - překlad, 12, č. 56, 2001, s. 29 [1447]
24

Švédské příspěvky do soutěže Slovník roku

Holá, Jana, in: Tlumočení - překlad, 12, č. 58, 2001, s. 32 [1494]
25

Caesar - Zápisky o válce galské; Homér - Ilias; Homér - Odysseia; Vergilius - Zpěvy rolnické

Nejedlý, Petr, in: Slovník světových literárních děl 1, 2, Praha, Odeon ; 1989, s. 357-360, 347-348
26

Neubauer, Fritz: Die Struktur der Explikationen in deutschen einsprachigen Wörterbüchern. Eine vergleichende lexiko-semantische Analyse. 1980

Zgusta, Ladislav, in: Lexicographica, 1, 1985, s. 277-278
27

Introduction

Zgusta, Ladislav, in: Lexicographica, 2, 1986, s. 1-7
28

Shoestring lexicography

Klégr, Aleš, in: Jazyky a jazykověda : Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc, Praha, FF UK ; 2005, s. 445-456
29

Vengerskaja rusinistika: vtoraja žizn' literaturnych pamjatnikov

Kapral', Michail, in: Opera Slavica, 10, č. 2, 2000, s. 33-36
30

Bridge dictionaries as bridges between languages

Skoumalová, Hana, in: International Journal of Corpus Linguistics (Amsterdam), 6, č. zvl., 2001, s. 95-105