Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach promluvy lieferte 66 Treffer
21

Lingvistická teorie a promluvové funkce

Hymes, Dell Daneš, František, in: Slovo a slovesnost, 31, 1970, s. 7-32
22

Text, promluva a nadpromluvové útvary

Hrbáček, Josef, in: Slovo a slovesnost, 52, č. 2, 1991, s. 123-129
23

Phonetic events and boundaries: The syllable's centre of gravity and its consonantal margins

Pompino-Marschall, Bernd, in: Proceedings of LP'90 : Linguistics and Phonetics: Prospects and Applications, Prague, August 27-31, 1990. Part 2, Praha, Karolinum ; 1991, s. 350-363
24

On spoken directives for building up written utterances

Vachek, Josef, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno Studies in English, 40, č. K 13, 1991, s. 143-147
25

Češskije kommunikativnyje formy vyskazyvanija s časticej že i ich russkije ekvivalenty

Žaža, Stanislav, in: Opera Slavica, 1, č. 2, 1991, s. 24-28
26

Rekomendace Jana z Mýta na pražské univerzitě sklonku 14. století

Mazáčová, Pavlína, in: Querite primum regnum Dei : Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové, Brno, Matice moravská 2006, s. 313-321
27

Text, Speech and Dialogue [TSD'02]. 5th International Conference, TSD 2002 Brno, Czech Republic, September 9-12, 2002. Proceedings

Eds. Sojka, Petr Berlin 2002
28

Úkol hermeneutiky. Eseje o hermeneutice

Ricoeur, Paul Přel. Kliková, Alice Praha 2004
29

Téma: Promluva. Třicet úvah dvaceti tří autorů

Texty vybr. a předml. naps. Hraše, Jiří Praha 2006
30

Text, Speech and Dialogue [TSD'00]. Third International Workshop, TSD 2000. Brno, Czech Republic, September 13-16, 2000. Proceedings

Eds. Sojka, Petr Berlin 2000