Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach promluvy lieferte 66 Treffer
61

Determinanty významu

Koťátko, Petr, in: Tygramatika : Soubor studií věnovaných prof. Janu Kořenskému k 75. narozeninám, Praha, Dokořán ; 2013, s. 11-37.
62

Hledání jednotky mluveného projevu: replika, výpověď, promluva

Hoffmannová, Jana; Havlík, Martin, in: Jazyk a jazykoveda v pohybe 2 : Zborník z medzinárodnej konferencie (Socio)lingvistika - perspektívy, limity a mýty (Smolenice 11.-13. 4. 2016), Bratislava, Veda 2017, s. 433-441
63

Význam a komunikace

Koťátko, Petr Praha 1998
64

Interpretace a subjektivita

Koťátko, Petr Praha 2006
65

Literární postava. Vývoj a aspekty naratologických zkoumání

Fořt, Bohumil Praha 2008
66

Ideje klasického Pražského lingvistického kroužku jsou i dnes aktuální

Sgall, Petr, in: Slovo a slovesnost, 69, č. 1-2, 2008, s. 34-43