Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach promluvy lieferte 66 Treffer
31

Výzkumy struktury textu - nový zdroj inspirace ve stylistice

Dobrzyńska, Teresa Havránková, Marie, in: Česká literatura, 43, č. 6, 1995, s. 572-587
32

Speech and writing in theory and in data

Beaugrande, Robert de, in: Writing vs Speaking : Language, Text, Discourse, Communication. Proceedings of the Conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, October 14-16, 1992, Tübingen, Narr Verlag 1994, s. 23-46
33

K asymetrii mezi rovinami jazykového systému

Panevová, Jarmila; Sgall, Petr, in: Časopis pro moderní filologii, 79, č. 2, 1997, s. 67-73
34

Užití jazyka a význam

Materna, Pavel, in: Filosofický časopis, 43, č. 4, 1995, s. 555-563
35

Význam a konvence

Koťátko, Petr, in: Filosofický časopis, 45, č. 4, 1997, s. 559-584
36

Úloha jazykových konvencí v determinaci významu promluvy

Koťátko, Petr, in: Konvence ve vědě a filosofii [KVFil] : Sborník příspěvků, Praha, Filosofia 2000, s. 27-35
37

K výuce nadvětné syntaxe na základní a střední škole

Hošnová, Eva, in: Český jazyk a literatura, 54, č. 1, 2003-04, s. 7-13
38

Speech acts, commitments and linguistic tricks

Koťátko, Petr, in: Společenské hry : Analytický přístup, Dobrá Voda, Aleš Čeněk ; 2003, s. 165-177.
39

Normativní pojetí významu promluvy a jeho důsledky

Koťátko, Petr, in: Organon F (Bratislava), 5, č. príloha, 1998, s. 20-29
40

K trvání finální slabiky v substandardní češtině

Dohalská, Marie; Januška, Jiří; Votrubec, Jan, in: Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? [ZVLing] : Sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 17.-19. května 2004, Olomouc, UP ; 2006, s. 70-74