Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach implicitnost lieferte 44 Treffer
21

Explicitation and translator's style

Kamenická, Renata Praha 2007
22

Implicitnost a explicitnost komunikace a stylu

Jelínek, Milan, in: Stil, 1, 2002, s. 45-53
23

Explicitation and implicitation in revised translations

Robin, Edina, in: Complex Visibles Out There : Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2014: Language Use and Linguistic Structure organized by Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc, Czech Republic, June 5-7, 2014, Olomouc, UP 2014, s. 559-574
24

Pragmatika russkogo vyskazyvanija pri izučenii russkogo jazyka kak inostrannogo

Pravda, Jelena A., in: Rossica Olomucensia, 38, č. 2, 2000, s. 603-608
25

Adjektivní atributy v odborné terminologii

Jelínek, Milan, in: Termina 2003 : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Vol. 2, 2004. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2004, s. 98-105
26

On the epistemic mood in Italian and in English

Klímová, Eva, in: Pocta Evě Mrhačové [Pocta EM] : K životnímu jubileu doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., děkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Ostrava, OU ; 2006, s. 117-130.
27

Expresivní vyjádření negace v ruském jazyce (na materiálu publicistických textů)

Vlčková, Eva, in: Příspěvky k bádání v oboru rusistika : Nastupující vědecká generace. 4. mezinárodní studentská konference, Ostrava, FF OU ; 2003, s. 149-156
28

K výrazové explicitnosti v ruštině ve srovnání s češtinou

Flídrová, Helena, in: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (3) : Sborník příspěvků z konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky. Brno 17. 4. 2009, Brno, Tribun EU ; 2009, s. 51-54
29

Neeksplicitnost' vyraženija značenij v jazyke i reči

Vychodilova, Zdenka, in: Rossica Olomucensia, 51, č. 1, 2012, s. 31-40
30

Le phénomène d'explicitation dans la langage juridique

Honová, Zuzana, in: Romanica Olomucensia, 24, č. 2, 2012, s. 125-133