Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach implicitnost lieferte 44 Treffer
1

Ustupitel'nyje predloženija v sisteme implikativnych konstrukcij

Chrakovskij, Viktor S., in: Jazykovědné aktuality, 35, č. zvl., 1998, s. 76-80
2

Kăm problematikata na semantičnata implicitnost

Račeva, Marija, in: Studia etymologica Brunensia 2 [StEBr 2] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2002, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 10.-12. září 2002, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2003, s. 163-178.
3

Přirovnání z hlediska explicitnosti/implicitnosti vyjádření

Křístek, Michal, in: Jazyk a kultura vyjadřování : Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám, Brno, MU ; 1998, s. 131-134
4

Konkurence mezi komunikací explicitní a implicitní

Jelínek, Milan, in: Kształcenie porozumiewania się : Materiały konferencji naukowej Opole 26-28.09.1994 r, Opole, Uniw. Opolski ; 1994, s. 17-24
5

Implizitheit und Explizitheit in der Sprache und in der Übersetzung

Štícha, František, in: Folia Translatologica, 3, 1994, s. 111-116
6

On indirectness and implicitness in authentic English conversation

Urbanová, Ludmila, in: The Tongue Is an Eye : Studies presented to Libuše Dušková, Praha, UK ; 2000, s. 117-128
7

Explicitation profile and translator style

Kamenická, Renata, in: Translation Research Projects 1, Tarragona, Univ. Rovira i Virgili ; 2008, s. 117-130
8

Explicite et implicite en traduction: langue et culture

Smičeková, Jitka, in: Dialogue des cultures. Interprétation, traduction : Actes du Colloque international du 3 au 5 novembre 2005, Praha, UK ; 2006, s. 186-203
9

Implizitheitsmengen und -arten der Substantivkomposition

Štícha, František, in: Wortbildung - Theorie und Anwendung, Praha, Karolinum ; 1997, s. 155-162.
10

The explicit and the implicit in the suasion frame

Fried, Mirjam; Östman, Jan-Ola, in: Proceedings of CIL 17, CD-ROM, Praha, Matfyzpress ; 2003, [22 s.]