Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach implicitnost lieferte 44 Treffer
41

Psaný a mluvený text ve vysokoškolském studiu

Dvořák, Karel; Pána, Lubomír České Budějovice 2012
42

Interindividuální aspekty explicitace a implicitace v literárním překladu: první vhled

Kamenická, Renata, in: Tajemná translatologie? : Cesta k souvislostem textu a kultury, Praha, FF UK ; 2008, s. 159-174.
43

Eksplicitnaja i implicitnaja realizacija učeta rodnogo jazyka v koncepcii učebnikov russkogo jazyka kak inostrannogo

Žofkova, Gana, in: Russkij jazyk, literatura i kul'tura na rubeže vekov. 2 čast' : Doklady češskoj delegacii na 9 kongresse MAPRJAL, Bratislava, Češskaja associacija rusistov ; 1999, s. 21-24
44

Synchronní konfrontace češtiny a polštiny. Soubor statí

Lotko, Edvard Olomouc 1997