Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach historie lieferte 90 Treffer
21

Bibliografie prací Jaroslava Mezníka z let 1990-1998

in: Časopis Matice moravské (Brno), 117, č. 2, 1998, s. 273-277
22

Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, DrSc., Filozofická fakulta, UK Praha

in: Český časopis historický, 96, č. 3, 1998, s. 711-713
23

Prof. PhDr. Marie Bláhová, CSc, Filozofická fakulta, UK Praha

in: Český časopis historický, 96, č. 3, 1998, s. 710-711
24

Český jazykový purizmus a jeho překonání

Jelínek, Milan, in: Přednášky a besedy z 27. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 27], Brno, MU ; 1994, s. 9-15
25

Periodizační a terminologické otázky ve výkladu dějin

zj, in: Slezský sborník, 91, č. 1-2, 1993, s. 145-147
26

Istorija češskoj denežnoj sistemy

Hilšerová, Lucie, in: Příspěvky k bádání v oboru rusistika : Nastupující vědecká generace. 4. mezinárodní studentská konference, Ostrava, FF OU ; 2003, s. 173-177
27

Hereditas, výsluha, kastelánie. Několik poznámek k terminologii a metodologii současné historiografie přemyslovského období

Jan, Libor, in: Časopis Matice moravské (Brno), 128, č. 2, 2009, s. 461-472
28

Velké vyprávění o lingvistickém obratu v teorii dějin a malý příběh české historiografie

Šima, Karel, in: Paralely, průsečíky, mimoběžky : Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století, Ústí n. Labem, Albis ; 2009, s. 67-94
29

Šosovní, nebo poddanské vesnice? K interpretaci pozemkového příslušenství zeměpanských měst ve středověku

Lhoták, Jan, in: Český časopis historický, 111, č. 3, 2013, s. 517-562
30

Pocta Josefu Polišenskému

Uspoř. Barteček, Ivo Olomouc 1996