Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach historie lieferte 90 Treffer
1

History and historiography of phonetics. Problems and principles

Koerner, Kondrad E. F., in: Proceedings of LP'90 : Linguistics and Phonetics: Prospects and Applications, Prague, August 27-31, 1990. Part 2, Praha, Karolinum ; 1991, s. 329-344
2

Historická Olomouc a její současné problémy 8. Tématický sborník příspěvků zaměřených na problematiku kultury v Olomouci v 10.-13. století s přihlédnutím k širším vývojovým a územním souvislostem

Olomouc 1992
3

Husitství - Reformace - Renesance 3. Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela

Uspoř. Pánek, Jaroslav Praha 1995
4

Sborník prací historických 16. Historica 28 (1998)

Olomouc 1999
5

Západočeský historický sborník 5

Plzeň 1999
6

Na předělu věků. Sborník k poctě PhDr. Jaroslava Pěšičky

Red. Kropáček, Jiří Praha 1994
7

Cestou dějin. Sv. 2. K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc

Ed. Semotanová, Eva Praha 2007
8

Select Bibliography on Czech History. Books and Articles 2000-2004 [SelectBiblCH]

Horčáková, Václava; Rexová, Kristina Ed. and introduced Pánek, Jaroslav Praha 2005
9

Skica k portrétu

Marek, Jaroslav, in: Časopis Matice moravské (Brno), 117, č. 2, 1998, s. 265-271
10

Věčně hledající poutník Dušan Třeštík

Wihoda, Martin, in: Časopis Matice moravské (Brno), 122, č. 2, 2003, s. 639-642