Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach historie lieferte 90 Treffer
11

The relevance of phonetics

Jenner, Bryan, in: Proceedings of LP'90 : Linguistics and Phonetics: Prospects and Applications, Prague, August 27-31, 1990. Part 2, Praha, Karolinum ; 1991, s. 345-349
12

Concise History of the Language Sciences. From the Sumerians to the Cognitivists

Ed. by Koerner, E. F. Konrad Cambridge 1995
13

Z pomocných věd historických 6-7

Praha 1990
14

Přednášky z českého jazyka, literatury a historie

Brno 1987
15

Russkij jazyk. Istorija, funkcija, izučenije. Mežvuzovskij sbornik naučnych trudov

Otv. red. Karpov, A. N. Tula 1996
16

Studia historycznojęzykowe 1

Pod red. Kucały, Mariana Kraków 1994
17

Kulturní a sociální skutečnost v dějezpytném myšlení. Příspěvky k dějinám českého dějepisectví Gollovy školy

Uspoř. Horský, Jan Ústí n. Labem 1999
18

Periodizační a terminologické otázky ve výkladu dějin. Protokol 1. kolokvia vysokoškolských učitelů a vědeckých pracovníků v oboru historie (Hradec Králové, 26. - 27. 11. 1992)

in: Listy katedry historie a kabinetu regionálních dějin (Hradec Králové), č. 4, 1993
19

Světice, nebo čarodějky? Osudy "jiných"žen ve středověku a novověku

Dinzelbacher, Peter Praha 2003
20

Emil Pražák sedmdesátiletý

Kolár, Jaroslav, in: Česká literatura, 43, č. 1, 1995, s. 104-107