Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach historie lieferte 90 Treffer
61

Jiří Opelík sedmdesátiletý

Slomek, Jaromír, in: Český jazyk a literatura, 51, č. 1-2, 2000-01, s. 44-45
62

Dějezpytec a pojmosloví

Horský, Jan, in: Kulturní a sociální skutečnost v dějezpytném myšlení : Příspěvky k dějinám českého dějepisectví Gollovy školy, Ústí n. Labem, Albis ; 1999, s. 9-47
63

Historie cikhájských setkávání

Veřmiřovský, Adam, in: Poetický Cikháj v Brně 2010 : Sborník textů o poetice, Brno, Tribun EU 2012, s. 193-197
64

Stati o české středověké literatuře

Pražák, Emil Výbor studií z let 1968-1996 předmluvou uvedl Čornej, Petr Praha 1996
65

Lexikon našich hospodářských dějin. 19. a 20. století v politických a společenských souvislostech

Geršlová, Jana; Sekanina, Milan Praha 2003
66

Mezinárodní vědecká konference v Plzni

Peřina, Josef, in: Zpravodaj katedry bohemistiky, 5, č. 1, 1995, s. 23-24
67

Ferdinand de Saussure. Jak ho známe (a neznáme) sto let po jeho smrti

Čermák, František, in: Časopis pro moderní filologii, 95, č. 2, 2013, s. 155-168
68

Slovník české literární fantastiky a science fiction

Adamovič, Ivan Autor úvodu atd. Neff, Ondřej Praha 1995
69

Osvobozená slova

Králík, Oldřich Výbor uspoř., k vyd. připrav., ed. pozn. a dosl. naps., jmen. rejstř. zprac. a obr. příl. vybral Opelík, Jiří Praha 1995
70

Vademecum pomocných věd historických. 2., dopln. a rozš. vyd

Hlaváček, Ivan; Kašpar, Jaroslav; Nový, Rostislav Jinočany 1994