Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach motivace lieferte 312 Treffer
11

Novyje vektory issledovanija frazeologii v sovremennom paradigmal'nom prostranstve lingvistiki

Selivanova, Jelena, in: Parémie národů slovanských 2 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 10.-11. 11. 2004, Ostrava, FF OU ; 2005, s. 14-21.
12

Lexikálno-sémantické hľadisko slovenskej hydronymie

Hladký, Juraj, in: Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov [SvětSlTv] : Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 15.-17. května 2006, Olomouc, UP ; 2008, s. 92-97
13

Some remarks on the so-called onymic motivation

Ološtiak, Martin, in: Teoretické a komunikační aspekty proprií [TKAP] : Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu, Brno, MU ; 2009, s. 79-87
14

Zur Typologie der Flurnamen

Šrámek, Rudolf, in: Geographische Namen - Vielfalt und Norm : 40 Jahre institutionalisierte Ortsnamenforschung und -standardisierung in Österreich. 65. Geburtstag von Isolde Hausner. Akten des Internationalen Symposions Wien, 10. und 11. März 2009, Wien, Praesens ; 2010, s. 125-135
15

Birmovné mená z obce Dabaš-Šára

Kazík, Miroslav, in: Acta onomastica, 54, 2013, s. 108-122
16

Strukturno-semantyčni osoblyvosti mikrotoponimiv Dubens'koho rajonu (Rivnens'ka oblast')

Dacjuk, Mat'jana V., in: Současné slovanské jazyky a literatury: problémy a perspektivy. Lingvistická studia mladých vědců 3 : Sborník vědeckých prací účastníků vědeckého projektu Lingvistická studia mladých vědců, Olomouc, UP ; 2013, s. 40-42.
17

Strukturno-semantyčni osoblyvosti mikrotoponimiv Mlynivs'koho rajonu (Rivnens'ka oblast')

Podvorna, Ruslana O., in: Současné slovanské jazyky a literatury: problémy a perspektivy. Lingvistická studia mladých vědců 3 : Sborník vědeckých prací účastníků vědeckého projektu Lingvistická studia mladých vědců, Olomouc, UP ; 2013, s. 51-53.
18

Slovotvorná motivácia a jej jazykové funkcie

Furdík, Juraj Levoča 1993
19

Teória motivácie v lexikálnej zásobe

Furdík, Juraj Košice 2008
20

Aspekty teórie lexikálnej motivácie

Ološtiak, Martin Prešov 2011