Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach motivace lieferte 312 Treffer
41

Motivace k pojmenovávání dětí v okrese Ústí nad Orlicí

Náhlíková, Anežka, in: Acta onomastica, 54, 2013, s. 293-305
42

Přezdívky českých olympioniků

Kvíčalová, Marta, in: Varia 22 : Zborník abstraktov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5.-7. 12. 2012), Nitra, FF Univ. Konštantína Filozofa ; 2014, 49 s.
43

La soi-disant motivation du signe linguistique et l'enseignement du lexique

Hanáková, Milada, in: Proceedings of LP'90 : Linguistics and Phonetics: Prospects and Applications, Prague, August 27-31, 1990. Part 1, Praha, Karolinum ; 1991, s. 151-156
44

Jména zvířat ve skautských přezdívkách

Kvíčalová, Marta, in: Acta onomastica, 55, 2016, s. 181-186
45

Motivácia žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím prostredníctvom verbálnej komunikácie v edukačnom procese

Mandzáková, Stanislava, in: Komunikace a handicap : Sborník textů mezinárodní vědecké konference. 6.-7. 9. 2011 Hradec Králové, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2012, s. 96-107.
46

K motivaci moravských a slezských anoikonym vzniklých z apelativa kámen

Šimečková, Marta, in: Dva z prvních : Jaromír Spal, Miloslav Šváb - respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky, Plzeň, ZČU 2015, s. 86-91.
47

Romanian car nicknames

Pop, Andreea-Nora, in: Acta onomastica, 57, 2016, s. 86-99
48

Vlastní jména vlakových spojů /porejonyma/ na území ČR v letech 1993-2013

Ficnarová, Michaela Brno 2013
49

Základy čern- a běl-/bíl- v pomístních jménech Moravy a Slezska

Přadková, Petra, in: Acta onomastica, 51, č. 1, 2010, s. 140-150
50

Patrociny settlement names in the Czech Republic and Slovakia

Štěpán, Pavel, in: Onomastica Uralica (Debrecen), 8, 2011, s. 207-225