Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach motivace lieferte 312 Treffer
21

K historii rybářství a rybářského slangu v jižních Čechách

Jaklová, Alena, in: Výběr (České Budějovice), 34, č. 1, 1997, s. 41-46
22

Přezdívky v proměnách staletí

Knappová, Miloslava, in: Acta onomastica, 40 (1999), 2000, s. 82-88
23

Démotivation et remotivation - deux grandes tendances dans la structuration du lexique en français

Holeš, Jan, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Études romanes de Brno, 31, č. L 22, 2001, s. 97-104
24

Kámen - paměť místa. Pomístní jména se slovem "kámen"

Dvořáková, Žaneta, in: Čeština doma a ve světě, 15, č. 1-2, 2007, s. 30-33
25

Druhy jednotlivých řemesel a jejich vliv na příjmení 14. století (podle knih počtů města Brna)

Skutil, Jan, in: Brno v minulosti a dnes 12 : Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna, Brno, Muz. a vlastivědná spol. ; 1994, s. 109-115.
26

Vlastní jména osob v období německé literární moderny (1880-1910)

Heinrichová, Naděžda, in: Onomastika a škola 8 [OnŠ 8] : Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23.-24. ledna 2008, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2008, s. 369-377.
27

Rodná jména v Česku v 21. století

Knappová, Miloslava, in: Jazyk a jeho proměny [JazProměny] : Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu, Brno, Host ; 2008, s. 121-132.
28

Slovník a strukturní motivovanost jeho jednotek

Ziková, Markéta, in: Vztah langue a parole v perspektivě "interaktivního obratu"v lingvistickém zkoumání [VztLangPar] : Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP ve dnech 14.-15. května 2002, Olomouc, UP ; 2004, s. 113-119
29

Moc jména a jeho tabuizace v moderní literatuře

Dvořáková, Žaneta, in: Eurolingua & Eurolitteraria 2009 [Eurolingua 2009], Liberec, TU 2009, s. 367-374
30

Několik poznámek ke schématům slovotvorněmotivačních vztahů kompozit

Mitter, Patrik, in: Jazykovedný časopis, 60, č. 2, 2009, s. 145-153