Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach motivace lieferte 312 Treffer
61

Úvahy o jinoslovanských paralelách českých toponym Blinka, Kosoř, Kroučová, Krapice, Kuzov, Skapce, Stropnice

Malenínská, Jitka, in: Acta onomastica, 47, 2006, s. 344-348
62

Nekotoryje parametry nominacii ličnosti po rečevym priznakam v različnych jazykovych subkodach

Soboleva, Ljubov', in: Rossica Olomucensia, 44, č. 1, 2006, s. 247-252
63

Social'nyje aspekty v sisteme botaničeskoj nomenklatury vostočnych slovjan i poljakov

Malocha, Miroslava, in: Rossica Olomucensia, 44, č. 3, 2006, s. 783-787
64

Mifologičeskije reminiscencii v frazeologii slavjan

Kuznecova, Irina Vladimirovna, in: Parémie národů slovanských 2 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 10.-11. 11. 2004, Ostrava, FF OU ; 2005, s. 22-30.
65

Rol' social'noj motivacionnoj bazy v formirovanii semantiki frazeologizirovannych novoobrazovanij i rasširenija prostranstva paremii

Sinel'nikova, Lara, in: Parémie národů slovanských 2 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 10.-11. 11. 2004, Ostrava, FF OU ; 2005, s. 31-38.
66

Onomaziologická motivace sociolektismů

Hubáček, Jaroslav, in: Západoslovanské jazyky v 21. století 2 [ZSlJ 2], Ostrava, OU ; 2005, s. 71-77.
67

Praha má nové ulice

in: Lidové noviny (Praha), 2008, 18.6.2008
68

Antroponyma v románu Jana Drdy Putování Petra Sedmilháře

Miller, Václav, in: Onomastický zpravodaj, 34-35 (1993-94), 1994, s. 77-81
69

K nepřeneseným víceslovným pojmenováním v nářečích

Kloferová, Stanislava, in: Jazyk a jeho proměny [JazProměny] : Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu, Brno, Host ; 2008, s. 110-120.
70

Kompleksno opisanije na leksikata ot gledna točka na nejnata motiviranost

Avramova, Cvetanka, in: Lexikografie v kontextu informační společnosti [LexInfSpol] : Sborník příspěvků z pracovního setkání Praha, 4.-6. 6. 2007, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2008, s. 193-202.