Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach etymologie lieferte 2853 Treffer
111

Etymology: an Old Discipline in New Contexts

Ed. by Vykypěl, Bohumil Praha 2013
112

Ukrainskije etimologičeskije slovari

Valčáková, Pavla, in: Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost 1 = Ukrajinistyka: mynule, sučasne, majbutne 1 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Brně ve dnech 22.-23. 10. 2003, Brno, MU 2004, s. 139-142
113

Potažmo

Štícha, František, in: Naše řeč, 78, č. 2, 1995, s. 110-112
114

Jak je to se šalinou?

js, in: Morav. demokr. deník Rovnost (Brno), 1992, 31.12.1992
115

K etymologii č. chystati

Rejzek, Jiří, in: Slavia, 64, č. 4, 1995, s. 421-423
116

Krížalky

Ondruš, Šimon, in: Slovenská reč, 61, č. 3, 1996, s. 182-184
117

Zur Grenze zwischen der Namenkunde und Etymologie

Šrámek, Rudolf, in: 19th International Congress of Onomastic Sciences : Scope, Perspectives, and Methods of Onomastics. Congress Guide, Aberdeen, Univ. of Aberdeen ; 1996, s. 121-122
118

Kokava: Koč: Choč. Ček: Čech: Čak: Čachol

Ondruš, Šimon, in: Slovenské pohľady, 4 (112), č. 6, 1996, s. 112-119
119

Sémantický vývoj psl. jędr7

Šarapatková, Žofie, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 21-23
120

Stsl. ochlędanije a jeho vztah k psl. kořenům s iniciálním *chl

Karlíková, Helena, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 35-38