Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach etymologie lieferte 2853 Treffer
61

Boutique/butyk a putyka

Daneš, František, in: Naše řeč, 71, č. 4, 1988, s. 222-224
62

Zur Entstehung des Namens Istanbul

Hansack, Ernst, in: Varia Slavica : Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2008, s. 91-93
63

Na čem spal Ježíš Kristus podle Mc 4, 38 Zogr?

Šaur, Vladimír, in: Varia Slavica : Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2008, s. 189-194.
64

O pochodzeniu czes. kníry 'wąsy'

Waniakowa, Jadwiga, in: Linguistica Brunensia, 58, č. 1-2, 2010, s. 217-223
65

K etymologii praslovanského *s7t7 'plástev, plást medu'

Boček, Vít, in: Slavica Slovaca, 46, č. 1, 2011, s. 36-39
66

Slavistika v Brně: slovanská etymologie - tradice a perspektivy

Janyšková, Ilona; Karlíková, Helena, in: Romanoslavica (Bucureşti), 43, č. 1, 2010, s. 127-135
67

Der lateinische Priestertittel flāmen

Schaffner, Stefan, in: Graeco-Latina Brunensia, 15, č. 1, 2010, s. 87-105
68

Da etymalohii belarusk. tryscinka i tryscic'

Lučyc-Fedarec, Ivan I., in: Studia etymologica Brunensia 6 [StEBr 6] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2008, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., v Brně ve dnech 26.-28. května 2008, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2009, s. 235-238.
69

K etimologii russkogo potolok

Kurkina, Ljubov' Viktorovna, in: Slavia, 79, č. 1, 2010, s. 73-80
70

O psł. *v7znak7, *v7znic6

Wojtyła-Świerzowska, Maria, in: Slavia, 79, č. 1, 2010, s. 161-164