Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000040
AutorŠtícha, František
Titel

Potažmo

ErschienenNaše řeč, 78, č. 2, 1995, s. 110-112
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Původ a význam jednotlivých slov a rčení
Klassifikation (EN)Origin and meaning of particular words and idioms
Schlagwörteretymologie; význam; čeština
Schlagwörter (DE)Etymologie; Bedeutung; Tschechisch
AnmerkungNový význam výrazu ("jisté vztažení řečeného"), k jehož renesanci došlo po r. 1989 (smysl slova není vždy zcela zřejmý, výraz budí nejistotu i pokud jde o slovnědruhovou platnost)
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/40
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Potažmo / Šaur, Vladimír
Současný úzus slova potažmo / Machová, Svatava
Respektive, respektivě, potažmo respektivně / Klimeš, Lumír
O nadužívání slov typu "nicméně", "víceméně"a "potažmo" / Macháčková, Daniela
Otázky predikátové: inference, implicitnost a explicitní výrazy ilokučních funkcí 1, 2 / Štícha, František
Implizitheit vs. Explizitheit in Bibelübersetzungen / Štícha, František
Desubstantivní adjektivní přívlastek v současné spisovné češtině / Štícha, František