Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001504
AutorOndruš, Šimon
Titel

Krížalky

ErschienenSlovenská reč, 61, č. 3, 1996, s. 182-184
Spracheslo
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Schlagwörterslovenština; etymologie; čeština
Schlagwörter (DE)Slowakisch; Etymologie; Tschechisch
AnmerkungPříbuzná slova v češ., pol., sch., ruš
Mediumarticle
URLwww.juls.savba.sk (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1504
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Slovo šaš nepochádza z maďarčiny / Ondruš, Šimon
Kokava: Koč: Choč. Ček: Čech: Čak: Čachol / Ondruš, Šimon
Indoeurópsky Schwebeablaut a slovanská etymológia / Ondruš, Šimon
Slovenské čúliť a české čulisný / Ondruš, Šimon
České a slovenské deriváty indoeurópsko-praslovanského slovesa keuH- : čuti 'pozerať, pozorovat' / Ondruš, Šimon
Morava - Moravany - Moravce - Zamarovce / Ondruš, Šimon
Ešte raz o genéze moravizmu-panonizmu v7sod7 / Ondruš, Šimon