Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Hrdlička, Milan lieferte 279 Treffer
1

Jak těžká je česká gramatika?

Hrdlička, Milan, in: Češtinář, 6, č. 2, 1995-96, s. 52-54
2

O (ne)uměleckém překladu (ne)uměleckého textu

Hrdlička, Milan, in: Opera Slavica, 6, č. 1, 1996, s. 36-40
3

O tožské češtině

Hrdlička, Milan, in: Bohemistyka, 17, č. 4, 2017, s. 383-389
4

K prezentaci mluvnice ve výuce češtiny jako cizího jazyka

Hrdlička, Milan, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 292-297
5

K otázce tzv. něžných pojmenování mezi partnery

Hrdlička, Milan, in: Češtinář, 6, č. 1, 1995-96, s. 9-14
6

O ekvivalenci v odborném překladu

Hrdlička, Milan, in: Rossica Ostraviensia 1995 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1995, s. 169-173.
7

Obecná čeština - ano či ne?

Hrdlička, Milan, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 3, 1995, s. 211-213
8

On a ten

Hrdlička, Milan, in: Naše řeč, 80, č. 3, 1997, s. 160-161
9

Bratras neviděl?

Hrdlička, Milan, in: Naše řeč, 80, č. 4, 1997, s. 218-219
10

K užití předložek z hlediska češtiny jako cizího jazyka

Hrdlička, Milan, in: Přednášky z 39. běhu LŠSS [PřednLŠSS 39], Praha, UK ; 1997, s. 78-85