Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2017CZ103084
AutorHrdlička, Milan
Titel

O tožské češtině

ErschienenBohemistyka, 17, č. 4, 2017, s. 383-389
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Jazyky africké
Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with non-Slavonic languages
African languages
Description and analysis of language
Schlagwörterkontakty jazykové; čeština; jazyky fiktivní; jazyky africké; zásoba slovní; slova přejatá; němčina
Schlagwörter (DE)Sprachkontakt; Tschechisch; Wortschatz; Lehnwörter; Deutsch
AnmerkungHypotetická podoba tožské češtiny, která by se uvářela na základě kontaktu domorodých jazyků Toga, němčiny a češtiny jako koloniálního jazyka (ČSR mohlo získat bývalou něm. kolonii po 1. sv. válce jako reparaci)
Mediumarticle
URLwww.bohemistyka.pl (homepage) Vol. 1 (2001) -
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/103084
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O češtině v Belgii / Hrdlička, Milan
Poděbradský seminář o češtině pro cizince / Hrdlička, Milan
Kapitoly o češtině jako cizím jazyku / Hrdlička, Milan
Seminář o češtině pro cizince / Bischofová, Jana
Chcete být v češtině "in"? / Hrdlička, Milan
Chcete být v češtině "in"? / Hrdlička, Milan
Vo vobecný češtině a jiné příběhy / Hrdlička, Milan