Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ001546
AutorHrdlička, Milan
Titel

O (ne)uměleckém překladu (ne)uměleckého textu

ErschienenOpera Slavica, 6, č. 1, 1996, s. 36-40
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl v překladech z jazyků neslovanských
Klassifikation (EN)Language and style in translations from non-Slavonic languages
Schlagwörterpřeklady umělecké; Apollinaire, Guillaume; Čapek, Karel; Sýs, Karel
AnmerkungSrovnání Čapkova a Sýsova překladu Apollinairova Pásma
Mediumarticle
URLdigilib.phil.muni.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1546
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Prostor v uměleckém textu výchozím a cílovém / Hrdlička, Milan
K problematice zaměření uměleckého překladu na čtenáře / Hrdlička, Milan
O grafických prostředcích v uměleckém textu. Konkurence antikvy a kurzívy ve výstavbě uměleckého textu / Debická, Alena
K překladu odborného textu / Hrdlička, Milan
Specifičnost překladu odborného textu / Hrdlička, Milan
K základním východiskům antiadaptační koncepce adekvátního uměleckého překladu / Hrdlička, Milan
Expresivní pojmenování v uměleckém textu: problémy překladu / Mrázková, Hana