Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ000777
AutorProvazník, Adolf
Titel

Bartoloměj Paprocký, zvláště jeho činnost na Moravě

ErschienenVlastivědný věstník moravský, 48, č. 1, 1996, s. 36-43
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Varia
Klassifikation (EN)Varia
SchlagwörterPaprocký z Hlohol, Bartoloměj; dílo; kontakty jazykové
Schlagwörter (DE)Sprachkontakt
AnmerkungŽivot a dílo B. Paprockého z Hlohol, psal polsky a česky
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/777
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Lukáš Bernard Schneider a jeho kronikářská činnost. Obraz města Českých Budějovic pohledem měšťana druhé poloviny 18. století / Květová, Miroslava
Bartoloměj Kopitar a český romantizmus / Stich, Alexandr
Bartoloměj Kopitar a český romantizmus / Homoláč, Jiří
František Bartoš a jeho zpracování nářeční slovní zásoby na Moravě / Šrámek, Rudolf
Bibliografická činnost / Šimeček, Zdeněk
"Frankofilní spolek" Alliance française a jeho působení na Moravě a ve Slezsku / Lenderová, Milena
Publikační činnost JTP / Kautský, Petr