Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000491
AutorBočková, Hana
Titel

Manualník v kontextu tvorby Komenského i soudobé literární produkce

ErschienenSborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 41, č. D 39, 1992, s. 25-32
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Varia
Klassifikation (EN)Varia
SchlagwörterKomenský, Jan Amos; díla literární
Anmerkung"Manualník aneb Jádro celé Biblí svaté", 1659
Mediumarticle
URLdigilib.phil.muni.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/491
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Badatelská metoda Oldřicha Králíka v kontextu soudobé literární vědy. Materiály z vědecké konference pořádané Katedrou bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 8. a 9. října 1997
Maximilianus Wietrowsky SJ. Životní osudy v zrcadle dobových pramenů a přehled literární tvorby / Bočková, Alena
K metodám soudobé literární kritiky / Urban, J.
Cyrilometodějská misie v kulturním kontextu soudobé Evropy / Vavřínek, Vladimír
Zemřel literární vědec Milan Kopecký / Bočková, H.
Stopa J. A. Komenského v literární tvorbě katolického českého baroka / Alexová, Jarmila
Soudobé tendence v urbanonymii Teplic / Mráčková, Ludmila