Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Varia provides 1140 hits
1

Zpřístupnění informací o slovní zásobě staré češtiny

Černá, Alena M., in: Český jazyk a literatura, 57, č. 4, 2006-07, s. 208
2

Může za to Kámasústra?

Rejzek, Jiří, in: Čeština doma a ve světě, [2], č. 3, 1994, s. 170-171
3

Probleme der Frühgeschichte der sprachwissenschaftlichen Slawistik im deutschsprachigen Raum

Hoffmann, Edgar, in: Wiener Slawistischer Almanach, č. 33, 1994, s. 129-144
4

Alexander der Grosse in den slavischen Literaturen

Petrů, Eduard, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, č. 40, 1994, s. 95-103
5

K rukopisné tradici kroniky Františka Pražského

Zachová, Jana, in: Český časopis historický, 93, č. 2, 1995, s. 278-282
6

František Martin Pelcl a knížky lidového čtení

Stejskalová, Eva, in: František Martin Pelcl : Sborník příspěvků z odborného semináře. [Sv.] 2, Rychnov n. Kněžnou, Městský úřad ; 1995, s. 30-38
7

Konstantin Jireček a Pavol Jozef Šafárik

Blanár, Vincent, in: Pavol Jozef Šafárik v slovenskej a českej slavistike [P. J. Šafárik...] : Zborník venovaný XI. medzinárodnému zjazdu slavistov v Bratislave, Košice, Východoslov. vydavatelstvo ; 1993, s. 191-195
8

Manualník v kontextu tvorby Komenského i soudobé literární produkce

Bočková, Hana, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 41, č. D 39, 1992, s. 25-32
9

Postila P. Antonína Koniáše

Beneš, Pavel, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 9 (1992), 1993, s. 127-141
10

Bartoloměj Paprocký, zvláště jeho činnost na Moravě

Provazník, Adolf, in: Vlastivědný věstník moravský, 48, č. 1, 1996, s. 36-43