Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Social dialects (argot, slang, etc.) lieferte 657 Treffer
1

K aktuálnosti zkoumání sociolektů, zejména slangu

Hubáček, Jaroslav, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 18-22.
2

K expresivitě ve slangu

Chýlová, Helena, in: Slang a argot [SlangArgot 8] : Sborník přednášek z 8. konference o slangu a argotu konané v Plzni ve dnech 26.-27. února 2008, Plzeň, PF ZČU ; 2008, s. 92-98.
3

Moji milí modří

Mattuš, Jan, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 2009, 19.9.2009
4

Slang - lexikologická kategorie?

Nekvapil, Jiří, in: Jazykovědné aktuality, 26, č. 1-2, 1989, s. 46-47
5

Reflecting on Baťa’s history

Marek, Martin; Strobach, Vít, in: Company towns of the Baťa concern : History-cases-architecture, Stuttgart, Franz Steiner Verlag 2013, s. 51-60
6

Jak je to se šalinou?

js, in: Morav. demokr. deník Rovnost (Brno), 1992, 31.12.1992
7

Rychna pod Špilasem (viz slovník brněnského argotu v článku)

Schuster, Roman; Staněk, Evžen, in: Rudé právo (Praha), 1992, 16.5.1992
8

K problematice mluvy vězeňské

David, Milan, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 154-159.
9

K fotbalovému slangu v současné publicistice

Suda, Zdeněk, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 129-133.
10

Slang ve sportovní publicistice

Minářová, Eva, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 123-128.