Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Social dialects (argot, slang, etc.) lieferte 657 Treffer
51

Slang zaměstnanců oddělení tlakových nádob reaktorové haly v závodě Jaderné strojírenství - Škoda, koncern, Plzeň, a.s

Klimeš, Lumír, in: Západočeská vlastivěda : Jazyk, Plzeň, Západočes. nakl. ; 1992, s. 177-179
52

Pivovarský a poštovní slang v Plzni

Klimeš, Lumír, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 1-2, 1992, s. 31-32
53

Po první z Třemošné volno

Klimeš, Lumír, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 117-125.
54

Na okraj užívání slangu v současné komunikaci

Grygerková, Marcela, in: Cesty k tvořivé škole : Sborník příspěvků z konference konané k 50. výročí Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno 13.-14. listopadu 1996, Brno, PF MU ; 1998, s. 231-234.
55

K mluvě politických vězeňkyň padesátých let

David, Milan, in: Žena - Jazyk - Literatura : Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996, Ústí n. Labem, UJEP ; 1996, s. 348-351
56

Slovní obraty policejní mluvy se lidem příliš nelíbí

Matyáš, Zdeněk, in: Moravskoslezský den (Ostrava), 2000, 13.5.2000
57

Slang některých skláren a porcelánek v okrese Sokolov a Karlovy Vary

Kubů, Libuše, in: Západočeská vlastivěda : Jazyk, Plzeň, Západočes. nakl. ; 1992, s. 139-164
58

Krátké zastavení nad slovní zásobou rockových a metalových periodik

Ducháček, Milan, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 2, 2000, s. 114-117
59

"HELLo maniax!"

Mareš, Petr, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 2, 1999, s. 123-125
60

Slangy v jižních Čechách

Jaklová, Alena, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 3, 2000, s. 142-145