Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Social dialects (argot, slang, etc.) lieferte 657 Treffer
21

Z železničářského slangu

Hubáček, Jaroslav, in: Železničář - týdeník českých drah, 2, 1995-96, s. 3
22

Slovník nespisovných slévárenských výrazů

Hučka, Jan, in: Slévárenská ročenka, Praha, 1993, s. 135-155
23

Subkulturelle Existenz, Ambulanz und Argotisierung. Teil 1: Zur Frage der sprachlichen Solidarisierung von ambulanten bzw. kasarnierten Randgruppen

Leeuwen-Turnovcová, Jiřina van, in: Slavische Sprachwissenschaft und Interdisziplinarität (München), 2, 1996, s. 187-218
24

Hantec a co k tomu patří

Krčmová, Marie, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 229-235
25

Wokna na východ

Kučera, Karel, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 278
26

Knížka pro brance

Šimandl, Josef, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 280-281
27

K chápání pojmu slang v české tradici

Hubáček, Jaroslav, in: Studia slawistyczne opolsko-ostrawskie : Studia Slavica 2 [SlStO], Opole, Uniw. Opolski ; 1995, s. 27-31.
28

Jazykové patálie

Neff, Ondřej, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Media a komunikace, 11, č. 245, 1998, s. 20., 19.10.1998
29

K aktuálním problémům české sociální dialektologie

Hubáček, Jaroslav, in: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998 [SlangArgot 6], Plzeň, PF ; 1998, s. 5-8.
30

Výrazy a obraty argotického a slangového původu v současném běžně mluveném jazyce

Jodas, Josef, in: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998 [SlangArgot 6], Plzeň, PF ; 1998, s. 25-28.