Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000681
AutorDavid, Milan
Titel

K problematice mluvy vězeňské

ErschienenSborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 154-159.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Nářečí sociální (argot, slangy apod.)
Klassifikation (EN)Social dialects (argot, slang, etc.)
Schlagwörterslang vězeňský
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/681
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K problematice běžné mluvy v lokalitě obce Mokré Lazce / Jedličková, Monika
K problematice překladu žánrů / Hrdlička, Milan
K problematice zaměření uměleckého překladu na čtenáře / Hrdlička, Milan
K problematice nabývání znalosti jinojazyčného kódu / Hrdlička, Milan
K některým otázkám jevištní mluvy / Daneš, František
Prameny mluvy / Pokorný, Martin
K problematice jazykového purismu / Kraus, Jiří