Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Social dialects (argot, slang, etc.) lieferte 657 Treffer
11

Jazykové kouzlo lunaparků

Zeman, Jiří, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 109-115.
12

Lékárenský slang

Chýlová, Helena, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 102-108.
13

O šachovém slangu

Skopec, Luboš, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 92-96.
14

Výzkum žákovského slangu podle dotazníku pro Český jazykový atlas

Racková, Marie, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 29-35.
15

Rybníkářství a rybářský slang v jižních Čechách

Jaklová, Alena, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 48-66
16

Metaforizace ve slanzích

Hubáček, Jaroslav, in: Jazykověda, Ostrava, FF OU ; 1996, s. 139-157.
17

Vorařský slang v jižních Čechách

Jaklová, Alena, in: Výběr (České Budějovice), 32, č. 1, 1995, s. 30-34
18

Jak dál ve výzkumu slangu?

Klimeš, Lumír, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 122-125.
19

Jazyk města, v němž žijeme. 4. A co hantec?

Krčmová, Marie, in: Universitas, č. 4, 1995, s. 67-71
20

Víte, kdo je šalinář?

Poláková, Jana, in: Národopisná revue, 11, č. 3, 2001, s. 157-160