Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Obecné otázky a celkové práce lieferte 1169 Treffer
41

On the proportionality of lexis and grammar in the Czech National Dialectal Atlas

Šipková, Milena, in: 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, [Riga], Madonas Poligrafists ; 2003, 223 s.
42

Český jazykový atlas

Kloferová, Stanislava, in: Přednášky a besedy z 37. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 37], Brno, MU ; 2004, s. 88-94
43

Stav a perspektivy české onomastiky v mezinárodním kontextu

Knappová, Miloslava, in: Naše řeč, 68, č. 1, 1985, s. 4-8
44

Severozápadní germánština a její místo v klasifikaci germánských jazyků. Lexikostatistická analýza apelativní slovní zásoby nejstarších runových nápisů

Blažek, Václav; Pirochta, David, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 53, č. A 52, 2004, s. 13-35
45

Onyma a jejich význam pro popis současného jazyka

Mitter, Patrik, in: Čeština doma a ve světě, 13, č. 3-4, 2005, s. 134-139
46

Présentation

Šabršula, Jan, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 1, 1999, s. 5-6
47

A título de prólogo

Dubský, Josef, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 1, 1999, s. 7-9
48

Présentation

Pavlisková, Jana, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 2, 2002, s. 5-6
49

Avant-propos et présentation

Pavlisková, Jana, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 3, 2003, s. 7-10
50

Avant propos et présentation

Pavlisková, Jana, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 4, 2004, s. 7-10