Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Obecné otázky a celkové práce lieferte 1169 Treffer
41

Ho vuduvudo

Jugerová, Petra, in: Lidové noviny (Praha), 2003, 22.7.2003
42

Ho vuduvudo

Jugerová, Petra, in: Lidové noviny (Praha), 2003, 22.7.2003
43

Všechna nářečí jsou vlastně kuriózní

Šipková, Milena, in: Lidové noviny (Praha), 2003, 22.7.2003
44

Nad svazky izoglos v Českém jazykovém atlase

Kloferová, Stanislava, in: Naše řeč, 86, č. 1, 2003, s. 5-18
45

Český jazykový atlas: neznámé nářeční areály

Kloferová, Stanislava, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 52, č. A 51, 2003, s. 203-212
46

Poznávat, jak vypadala čeština v minulosti, není lehké

Vojtíšková, Zuzana Kučera, Karel, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2004, 3.5.2004
47

Svazky izoglos v Českém jazykovém atlase: formální deminutiva

Kloferová, Stanislava, in: Život s morfémy : Sborník studií na počest Zdenky Rusínové, Brno, MU ; 2004, s. 101-109
48

Dialekty zatím televizi odolávají

Kloferová, Stanislava, in: Lidové noviny (Praha), 2004, 13.9.2004
49

On the proportionality of lexis and grammar in the Czech National Dialectal Atlas

Šipková, Milena, in: 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, [Riga], Madonas Poligrafists ; 2003, 223 s.
50

Český jazykový atlas

Kloferová, Stanislava, in: Přednášky a besedy z 37. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 37], Brno, MU ; 2004, s. 88-94