Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Obecné otázky a celkové práce lieferte 1169 Treffer
51

Stav a perspektivy české onomastiky v mezinárodním kontextu

Knappová, Miloslava, in: Naše řeč, 68, č. 1, 1985, s. 4-8
52

Severozápadní germánština a její místo v klasifikaci germánských jazyků. Lexikostatistická analýza apelativní slovní zásoby nejstarších runových nápisů

Blažek, Václav; Pirochta, David, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 53, č. A 52, 2004, s. 13-35
53

Onyma a jejich význam pro popis současného jazyka

Mitter, Patrik, in: Čeština doma a ve světě, 13, č. 3-4, 2005, s. 134-139
54

Présentation

Šabršula, Jan, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 1, 1999, s. 5-6
55

A título de prólogo

Dubský, Josef, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 1, 1999, s. 7-9
56

Présentation

Pavlisková, Jana, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 2, 2002, s. 5-6
57

Avant-propos et présentation

Pavlisková, Jana, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 3, 2003, s. 7-10
58

Avant propos et présentation

Pavlisková, Jana, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 4, 2004, s. 7-10
59

K problematice onymizace apelativ označujících druhy geografických objektů

Štěpán, Pavel, in: Onimizacja i apelatywizacja, Białystok, Wyd. Uniw. w Białymstoku 2006, s. 241-246
60

Areálová lingvistika: Svazky izoglos ve službách etymologie

Kloferová, Stanislava, in: Studia etymologica Brunensia 3 [StEBr 3] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 6.-8. září 2005, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2006, s. 143-148.