Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Obecné otázky a celkové práce lieferte 1169 Treffer
21

Nad Českým jazykovým atlasem

Kloferová, Stanislava, in: Přednášky a besedy z 29. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 29], Brno, MU ; 1996, s. 43-46
22

Vlastní jména v příručních mluvnicích českého jazyka

Hauser, Přemysl, in: Vlastní jména v mluvnicích češtiny a v tradicích českého mluvnictví [VJMlČ] : Sborník k jubileu Rudolfa Šrámka, Brno, MU ; 2001, s. 17-29.
23

Vlastní jména v díle Böhmische Sprachlehre Františka Jana Tomsy

Koblížek, Vladimír, in: Vlastní jména v mluvnicích češtiny a v tradicích českého mluvnictví [VJMlČ] : Sborník k jubileu Rudolfa Šrámka, Brno, MU ; 2001, s. 45-50.
24

Word borders in Old Indo-Aryan

Šefčík, Ondřej, in: Grammaticus : Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata, Brno, MU ; 2001, s. 156-164
25

Český jazykový atlas

Balhar, Jan, in: Přednášky z 26. běhu LŠSS [PřednBLŠSS], Brno, MU ; 1993, s. 21-22
26

Poznámky ke vztahům mezi anoikonymy a apelativní slovní zásobou

Harvalík, Milan, in: Jazykovědné aktuality, 38, č. 3, 2001, s. 25-33
27

Český jazykový atlas

Kloferová, Stanislava, in: Přednášky a besedy z 36. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 36], Brno, MU ; 2003, s. 66-72
28

K současné české dialektologii

Kloferová, Stanislava, in: Přednášky a besedy z 31. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 31], Brno, MU ; 1998, s. 43-49
29

Rozvíjení jazykovězeměpisné metody v Čechách

Balhar, Jan, in: Přednášky a besedy z 27. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 27], Brno, MU ; 1994, 53 s.
30

Lidové názvy rostlin se zvířecím jménem v přívlastku

Hladká, Zdeňka, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 46, č. A 45, 1997, s. 119-129