Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Obecné otázky a celkové práce lieferte 1169 Treffer
21

Zum Problem der Synonymie im Tschechischen anhand des Tschechischen Sprachatlasses

Kloferová, Stanislava, in: Bedeutungserfassung und Bedeutungsbeschreibung in historischen und dialektologischen Wörterbüchern : Beiträge zu einer Arbeitstagung der deutschsprachigen Wörterbücher, Projekte an Akademien und Universitäten vom 7. bis 9. März 1996 anlässlich des 150jährigen Jubiläums der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Leipzig, Verlag der Sächsischen Akademie der Wissenschaften ; 1998, s. 197-198
22

K možnému pojetí postupu při komplexní analýze propriální matérie a k jejímu významu

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 9, č. 4, 1998-99, s. 106-114
23

Diskussionsbeitrag

Jančák, Pavel, in: Bedeutungserfassung und Bedeutungsbeschreibung in historischen und dialektologischen Wörterbüchern : Beiträge zu einer Arbeitstagung der deutschsprachigen Wörterbücher, Projekte an Akademien und Universitäten vom 7. bis 9. März 1996 anlässlich des 150jährigen Jubiläums der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Leipzig, Verlag der Sächsischen Akademie der Wissenschaften ; 1998, 195 s.
24

Paleoslovenismy ve staročeské slovní zásobě

Pacnerová, Ludmila, in: Slavia, 65, č. 3, 1996, s. 255-260
25

Poznámky k přenášení jmen v toponymii

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Acta onomastica, 37, 1996, s. 133-135
26

Zur Methodik in der diachronen Bohemistik

Karlík, Petr; Nübler, Norbert, in: Anzeiger für slavische Philologie, 23, 1995, s. 159-166
27

Vowel quantity in Czech dialects from the accentological point of view

Sato, Noriyoshi, in: Nagoya Working Papers in Linguistics, 11, 1995, s. 115-132
28

Vnímání přírodních krás v českých zemích pozdního středověku

Macek, Josef, in: Český časopis historický, 95, č. 2, 1997, s. 289-314
29

Nad Českým jazykovým atlasem

Kloferová, Stanislava, in: Přednášky a besedy z 29. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 29], Brno, MU ; 1996, s. 43-46
30

Vlastní jména v příručních mluvnicích českého jazyka

Hauser, Přemysl, in: Vlastní jména v mluvnicích češtiny a v tradicích českého mluvnictví [VJMlČ] : Sborník k jubileu Rudolfa Šrámka, Brno, MU ; 2001, s. 17-29.