Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Obecné otázky a celkové práce provides 1169 hits
1Kneselová, Helena, in: Proper names in Czech language textbooks
2

Indický severovýchod: sedm sester a kopa zbojníků

Holman, Jaroslav, in: Nový Orient, 50, č. 7, 1995, s. 252-255
3

Vlastní jména a spisovnost

Knappová, Miloslava, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 150-153.
4

Soupis pomístních jmen na území Čech v letech 1963-1980

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Pomístní jména v Čechách : O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest, Praha, Academia ; 1995, s. 35-51
5

Der Tschechische Sprachatlas

Kloferová, Stanislava, in: 2nd International Congress of Dialectologists & Geolinguists. Amsterdam, July 28 - August 1, 1997. Book of Abstracts, Amsterdam, Vrije Univ. ; 1997, 72 s.
6

Rozmlouvání po moravsku

Chloupek, Jan, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 224-229
7

Metafory v nářečí

Balhar, Jan, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 258-259
8

Pasti a nástrahy nářečního zkoumání

Harvalík, Milan, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 286-287
9

Ze staročeského slovníku: Pojem cesty ve světle staročeské slovní zásoby

Nejedlý, Petr, in: Listy filologické, 119, č. 1-4, 1996, s. 52-55
10

La Geografía Lingüística y los Atlas Lingüísticos de Hispanoamérica

Mištinová, Anna, in: Ibero-Americana Pragensia, 30, 1996, s. 17-36