Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Materiálové příspěvky toponomastické provides 459 hits
1

Na Havlovo náměstí si lidé ještě nezvykli

PUR, in: Metro (Praha), č. 187, 2017, s. 3, (5. 10.)
2

Plán města Uherské Hradiště z přelomu 18. a 19. století

Čoupek, Lukáš, in: Východní Morava (Brno), 3, 2013, s. 165-167
3

I Karel IV. se mohl zmýlit. Další poznatky z výzkumu zaniklých cest na katastru Dolan u Olomouce

Bolina, Pavel, in: Vlastivědný věstník moravský, 57, č. 2, 2005, s. 169-176
4

Výskyt názvů obcí a měst v náchodské pamětní knize v zápisech z let 1442-1456

Grygerková, Marcela, in: Stopami dějin Náchodska 1 : Sborník Státního okresního archivu Náchod, Náchod, Stát. okres. archiv ; 1995, s. 9-15
5

Slezsko v církevních statistikách Olomoucké diecéze (arcidiecéze) z 2. pol. 18. - 1. pol. 19. století. 3. část

Korbelářová, Irena; Žáček, Rudolf, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, 44, č. 3, 1995, s. 198-223
6

Slezsko v církevních statistikách Olomoucké diecéze (arcidiecéze) z 2. pol. 18. - 1. pol. 19. století. 2. část

Korbelářová, Irena; Žáček, Rudolf, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, 44, č. 2, 1995, s. 134-176
7

Slezsko v církevních statistikách Olomoucké diecéze (arcidiecéze) z 2. pol. 18. - 1. pol. 19. století. 1. část

Korbelářová, Irena; Žáček, Rudolf, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, 44, č. 1, 1995, s. 19-63
8

Města a městečka na střední Moravě do konce 16. století

Papajík, David, in: Vlastivědný věstník moravský, 50, č. 2, 1998, s. 154-166
9

Slezsko v církevních statistikách Olomoucké diecéze (arcidiecéze) z 2. pol. 18. - 1. pol. 19. století. 2. Obce slezské části olomoucké diecéze (arcidiecéze). 5. část

Korbelářová, Irena; Žáček, Rudolf, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, 45, č. 2, 1996, s. 113-153
10

Slezsko v církevních statistikách Olomoucké diecéze (arcidiecéze) z 2. pol. 18. - 1. pol. 19. století. 2. Obce slezské části olomoucké diecéze (arcidiecéze). 6. část

Korbelářová, Irena; Žáček, Rudolf, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, 45, č. 3, 1996, s. 214-257