Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001774
AutorGrygerková, Marcela
Titel

Výskyt názvů obcí a měst v náchodské pamětní knize v zápisech z let 1442-1456

ErschienenStopami dějin Náchodska 1 : Sborník Státního okresního archivu Náchod, Náchod, Stát. okres. archiv ; 1995, s. 9-15
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Materiálové příspěvky toponomastické
Klassifikation (EN)Material contributions to toponomastics
Schlagwörteroikonyma; onomastika; čeština
Schlagwörter (DE)Oikonyme; Onomastik (Namenkunde); Tschechisch
AnmerkungOnomastický materiál. - Podle Archivního časopisu 1996, s. 181
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1774
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jazykový rozbor náchodské městské knihy pamětní / Grygerková, Marcela
Kronikářké záznamy v Pamětní knize Velvar. Historiografické narativní prameny druhé poloviny 16. století / Tošnerová, Marie
K pamětní knize Martina Zikmundka / Strnadová, Karla
Jazyková podoba názvů měst, obcí a vyšších územních celků v českých mluvnicích / Kolářová, Ivana
Výročí západočeských měst a obcí. 625. narozeniny / Janouškovec, Jiří
Výročí západočeských měst a obcí / Janouškovec, Jiří
Změny názvů měst v bývalém SSSR / Martínek, Jiří