Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2017CZ101443
AutorPUR
Titel

Na Havlovo náměstí si lidé ještě nezvykli

ErschienenMetro (Praha), č. 187, 2017, s. 3, (5. 10.)
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Materiálové příspěvky toponomastické
Klassifikation (EN)Material contributions to toponomastics
Schlagwörterurbanonyma; čeština; Havel, Václav; výstřižky
Schlagwörter (DE)Urbanonyme; Tschechisch; Ausschnitte
AnmerkungUrbanonyma se jménem V. Havla v ČR a ve světě; Výstř
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/101443
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Havlovo náměstí? Litomyšl čeká spor o název / Ťopek, Martin
Rozumíme si ještě navzájem? / Svobodová, Jana
Havlovo letiště
Jak si dnes píší mladí lidé / Hladká, Zdeňka
Proč si ve Švédsku mění lidé jména / Sniegoň, Tomáš
Lidé si mohli zkusit, jak ovládají pravopis
Pán si dá ještě jedno pivečko? / Vybíral, Petr