Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2005CZ001236
AutorBolina, Pavel
Titel

I Karel IV. se mohl zmýlit. Další poznatky z výzkumu zaniklých cest na katastru Dolan u Olomouce

ErschienenVlastivědný věstník moravský, 57, č. 2, 2005, s. 169-176
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Materiálové příspěvky toponomastické
Klassifikation (EN)Material contributions to toponomastics
Schlagwörtermateriály; toponyma; onomastika; čeština
Schlagwörter (DE)Materialien; Ortsnamen; Onomastik (Namenkunde); Tschechisch
AnmerkungOnomastický materiál
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1236
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Karel IV.. Literární dílo
Karel IV. Státnické dílo
Karel IV. a čeština / Hasil, Jiří
Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz
Nové poznatky o kodexu Mikuláše z Kozlí. Výsledek interdisciplinárního výzkumu / Martinek, Libor
Odtud mohl by Bleistift nazvati se tužkou. / Hlavsová, Jaroslava
Bohemistický sborník z Olomouce / Pastyřík, Svatopluk