Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Bulgarian lieferte 734 Treffer
11

Slavjanski proizchod na dve dialektni bălgarski dumi: gamotja, gamosvam

Todorov, Todor At., in: Studia etymologica Brunensia 1 [StEBr 1] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999 (Slovanská etymologie v indoevropském kontextu), Šlapanice u Brna 7.-9. září 1999, Praha, Euroslavica ; 2000, s. 123-126.
12

Etimologičen analiz na njakolko bălgarski dumi ot obštoslavjanski proizchod

Dimitrova-Todorova, Liljana, in: Studia etymologica Brunensia 1 [StEBr 1] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999 (Slovanská etymologie v indoevropském kontextu), Šlapanice u Brna 7.-9. září 1999, Praha, Euroslavica ; 2000, s. 173-175
13

Ot Anton do Văto (kăm substratnata antroponimija v bălgarski)

Duridanov, Ivan, in: Acta onomastica, 40 (1999), 2000, s. 33-35
14

Za ezika na bălgarskite vestnici (razvojna dinamika na izrečenieto)

Uhlířová, Ludmila Trifonova, Jordanka, in: Săpostavitelno ezikoznanie (Sofija), 22, č. 1, 1997, s. 33-49
15

Sistemno i antisistemno v bălgarskite leksikalni neologizmi

Perniška, Emilija, in: Slavia, 68, č. 1, 1999, s. 19-24
16

K některým aspektům komunikačních funkcí politických hesel (na bulharském jazykovém materiálu)

Madzharova Bruteig, Yordanka, in: Jazykovědné aktuality, 37, č. zvl., 2000, s. 53-56
17

On word length, clause length and sentence length in Bulgarian

Uhlířová, Ludmila, in: Text as a Linguistic Paradigm: Levels, Constituents, Constructs : Festschrift in honour of Luděk Hřebíček, Trier, Wischenschaftlicher Verlag ; 2001, s. 266-282
18

K počátkům vývoje spisovné bulharštiny

Gladkova, Hana, in: Slavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 253-257
19

Otnosno proizchoda na bălgarskite glagoli otmaljavam (v sv. v. otmaleja), premaljava (v sv. v. premaleja) i na drugi formi

Todorov, Todor At., in: Studia etymologica Brunensia 2 [StEBr 2] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2002, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 10.-12. září 2002, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2003, s. 127-136.
20

Kăm problematikata na semantičnata implicitnost

Račeva, Marija, in: Studia etymologica Brunensia 2 [StEBr 2] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2002, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 10.-12. září 2002, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2003, s. 163-178.