Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ003535
AutorPřikrylová, Milena
Titel

Dvě raná bulharská periodika jako zrcadlo jazykové situace v Bulharsku kolem poloviny 19. století

ErschienenZ dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století, Praha, Euroslavica ; 1996, s. 59-72.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Bulharština
Klassifikation (EN)Bulgarian
Schlagwörterbulharština; časopisy; situace jazyková; pravopis; morfologie; zásoba slovní
Schlagwörter (DE)Bulgarisch; Zeitschriften; Sprachsituation; Rechtschreibung; Morphologie; Wortschatz
AnmerkungBulharské časopisy Ljuboslovie a Carigradski vestnik (noviny) zkoumá po stránce pravopisné, tvaroslovné a lexikální
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/3535
PURLCitation link