Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Bulgarian lieferte 734 Treffer
51

Za naj-novite tendencii pri izbora na lično ime v Bălgarija

Janev, Borjan, in: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca 6. Sv. 2 : Sekce literárněvědná a kulturologická. Sekce jazykovědná. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27. dubna 2005, Brno, FF MU ; 2006, s. 931-945.
52

Neslovesné frazeologické jednotky typu A-S v bulharštině

Kuzmova, Michaela, in: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca 6. Sv. 2 : Sekce literárněvědná a kulturologická. Sekce jazykovědná. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27. dubna 2005, Brno, FF MU ; 2006, s. 1023-1031
53

Irónia a smiech v bulharskej frazeológii

Konstantinova, Daniela, in: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca 6. Sv. 2 : Sekce literárněvědná a kulturologická. Sekce jazykovědná. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27. dubna 2005, Brno, FF MU ; 2006, s. 1033-1039.
54

Za njakoi bălgarski nazvanija na ptici, văzniknali v balkanska ezikova sreda

Dejkova, Christina, in: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca 6. Sv. 2 : Sekce literárněvědná a kulturologická. Sekce jazykovědná. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27. dubna 2005, Brno, FF MU ; 2006, s. 1091-1099.
55

Proektăt BalcaNet - subkategorizacionni ramki na predikatite

Nestorova, Petja, in: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca 6. Sv. 2 : Sekce literárněvědná a kulturologická. Sekce jazykovědná. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27. dubna 2005, Brno, FF MU ; 2006, s. 1115-1126.
56

Die Liquidametathese - ein Phänomen des Bulgarischen

Georgieva, Detelina, in: Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage, Hradec Králové, Gaudeamus 2003, s. 126-139.
57

Pragmatična informacija v tălkovnija rečnik

Perniška, Emilija, in: Lexikografie v kontextu informační společnosti [LexInfSpol] : Sborník příspěvků z pracovního setkání Praha, 4.-6. 6. 2007, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2008, s. 143-168.
58

Avtomatično razpoznavane na konceptualno-semantični otnošenija v elektronen korpus ot biologičeski tekstove i priloženieto mu v leksikografskata praktika

Kolkovska, Sija, in: Lexikografie v kontextu informační společnosti [LexInfSpol] : Sborník příspěvků z pracovního setkání Praha, 4.-6. 6. 2007, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2008, s. 181-192.
59

Metodologični problemi na prozodijata v diskursa (bălgarskoto proiznošenie v sferite na standarta, substandarta i nonstandarta)

Popov, Dimit'r, in: Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanských jazyků [KapFFSlJaz] : Příspěvky z pracovního vědeckého setkání na XVI. zasedání Komise pro fonetiku a fonologii slovanských jazyků při Mezinárodním komitétu slavistů, Praha, UK ; 2006, s. 185-202.
60

On the status of na marking indirect objects in Bulgarian

Junghanns, Uwe; Lenertová, Denisa, in: Studies in Formal Slavic Phonology, Morphology, Syntax, Semantics and Information Structure [FDSL 7] : Proceedings of FDSL 7, Leipzig 2007, Frankfurt a. Main, Lang 2009, s. 157-168