Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Bulgarian lieferte 734 Treffer
61

Nekotoryje razdum'ja nad jazykovoj situaciej

Gladkova, Hana; Likomanova, Iskra, in: Voprosy jazykoznanija, 55, č. 6, 2007, s. 73-96
62

Několik bulharských etymologií

Havlová, Eva, in: Studia Macedonica [StMac] : Sborník referátů přednesených na 4. česko-makedonské konferenci ve dnech 10.-13. června 2007 v Brně, Boskovice, Albert ; 2008, s. 142-151.
63

Phonologische Bedingungen der Verschwindung der bulgarischen Längen

Šaur, Vladimír, in: Mitteilungen des bulgarischen Forschungsinstitut in Wien, 1993, s. 18-31
64

Solunskijat govor na Kiril i Metodij prinadleži kăm rodopskite govori

Šaur, Vladimír, in: Trudove na Šumenskija universitet, 15, 1990, s. 123-126
65

Aspekti ot socialnata charakteristika na bălgarskija knižoven ezik

Vačkova, Kina, in: Sociální aspekty spisovných jazyků slovanských [SocASpJSl] : Sborník příspěvků ze zasedání Komise pro spisovné slovanské jazyky při Mezinárodním komitétu slavistů v Praze 16.-17. září 2005, Praha, FF UK 2006, s. 141-154.
66

Ezikovata situacija na granicite na dve chiljadoletija: razvojni tendencii v mjastoto i funkciite na knižovnija ezik

in: Tendencii i procesi v bălgarskija ezik : Studii i stati, Šumen, Univ. izd. "Episkop Konstantin Preslavski" ; 2004, s. 5-64
67

Sintaksis na nevăzmožnoto

Oliva, Karel; Koeva, Svetla, in: Bălgarski ezik (Sofija), 56, č. 3, 2009, s. 7-16
68

Staré české cestopisy jako prameny pro etnografii, folkloristiku a toponomastiku Bulharska (28. stovka onomastických zpráv a poznámek)

Nováková, Marie, in: Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 9, 1968, s. 691
69

Ezikova politika v bălgarskata obrazovatelna sistema

Bojkova, Fani, in: Opera Slavica, 23, č. 4, 2013, s. 92-96
70

Úloha interaktivních her ve výuce bulharštiny pro cizince

Cvetkova, Zornica, in: Opera Slavica, 23, č. 4, 2013, s. 105-116