Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Bulgarian lieferte 734 Treffer
61

Bułgarskie rzeczowniki złożone z komponentem "čalga-"

Długosz, Natalia, in: Studia Slavica, 15, 2011, s. 345-352
62

Víceúrovňová identita Pomaků v Bulharsku a role jazyka v ní

Schürcksová, Lilia Chamonikolas, Kryštof, in: Integrace v jazycích, jazyky v integraci [IntgJaz], Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2010, s. 319-326.
63

Edna bălgarska dialektna duma: proizchod, varianti

Dimitrova-Todorova, Liljana, in: Studia etymologica Brunensia 6 [StEBr 6] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2008, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., v Brně ve dnech 26.-28. května 2008, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2009, s. 87-92.
64

Rekonstruktion und Substrat

Leschber, Corinna, in: Studia etymologica Brunensia 6 [StEBr 6] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2008, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., v Brně ve dnech 26.-28. května 2008, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2009, s. 201-209.
65

Proizchod na tri bălgarski dumi: navaksvam (sv. v. navaksam ), sačesva, sbasari se (zbasari se)

Todorov, Todor At., in: Studia etymologica Brunensia 6 [StEBr 6] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2008, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., v Brně ve dnech 26.-28. května 2008, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2009, s. 337-340.
66

Nejnovější práce o bulharském modernismu a avantgardě

Jeřábková, Zlatina, in: Slavia, 78, č. 1-2, 2009, s. 139-148
67

Dva starinni omonima: tr7tor7 'šum' i tr7tor7 'preizpodnja', i technite săvremenni prodălženija

Račeva, Marija, in: Slavia, 79, č. 1, 2010, s. 105-113
68

Proizchod na tri dialektni bălgarski dumi: stăčka, surta, sutara

Todorov, Todor A., in: Slavia, 79, č. 1, 2010, s. 121-122
69

Bolg. mator "baran djla rasploda"

Šaur, Vladimír, in: Balkansko ezikoznanie (Sofija), 48, č. 1-3, 2010, s. 79-83
70

Ezikova politika v bălgarskata obrazovatelna sistema

Bojkova, Fani, in: Opera Slavica, 23, č. 4, 2013, s. 92-96